• Biblioteka aktualności

    Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice i Nauczyciele
     

    Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 23 kwietnia organizujemy

    Konkurs fotograficzny Sleeveface - ubierz się w książkę.

     

    Cele konkursu:

    - promocja czytelnictwa i książki w niekonwencjonalny sposób

    - zachęcanie do czytania

    - rozwijanie wyobraźni i możliwości twórczych

    - zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji

    Organizatorzy konkursu:

    Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czarnocinie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnocinie - pani Małgorzata Kołodziejczyk i pani Izabela Stefanek, przy współudziale bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej
    w Czarnocinie - pani Klaudii Lasoty.

    Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

     

    Pozdrawiam

    Małgorzata Kołodziejczyk bibliotekarz szkolny

   • Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich czytelników i sympatyków książek do włączenia się w akcję „Podaruj książkę bibliotece”

    Akcja skierowana jest do wszystkich przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców
    i pracowników szkoły. Celem akcji jest wzbogacenie księgozbioru o ciekawe pozycje książkowe, co przyczyni się do rozwoju czytelnictwa w naszej szkole. Jeżeli przeczytałeś lektury lub książki, które warto polecić innym - przekaż je do biblioteki szkolnej. Nie skazuj ich na zapomnienie i zarastanie kurzem na półce Twojej biblioteczki. Wystarczy nawet jedna uwolniona książka z własnej kolekcji. Przekazane książki będą służyć innym czytelnikom. Książka otrzyma drugie życie i sprawi radość innym.
    Uwolnij książkę!
    Książka czytana żyje dalej!


    Regulamin akcji:
    Akcja rozpoczyna się z dniem 03.10.2023r. i trwa do 14.12.2023r.
     -W ramach akcji do biblioteki można przekazać lektury szkolne, literaturę piękną
    (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz literaturę popularnonaukową.
     -Stan przekazywanych darów powinien być dobry lub bardzo dobry, literatura
    powinna być po 2000 roku, najmilej widziana jest literatura po 2010 r.
    -Zanim podarujesz książkę bibliotece, zapytaj o zgodę Rodziców.
    -Lista darczyńców (za ich zgodą) będzie udostępniona na stronie internetowej
    szkoły. Można zastrzec sobie anonimowy udział w akcji.

    + Uczniowie - darczyńcy z klas I-III otrzymają oceny celujące z edukacji społecznej
    za kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, stosowanie dobrych
    wzorców zachowań, wychowanie do wartości
    + Uczniowie - darczyńcy z klas 4-8 otrzymają punkty dodatnie za kształtowanie
    prawidłowych postaw społecznych, stosowanie dobrych wzorców zachowań,
    wychowanie do wartości
    Ilość punktów uzależniona jest od ilości podarowanych do biblioteki książek.
    1-3 książki - ilość punktów 5
    4-6 książek - ilość punktów 10
    7 i więcej książek - ilość punktów 15


    ZACHĘTA !!!
    Spośród wszystkich darczyńców zostanie wylosowane 5 nazwisk
    uczniów, którzy otrzymają od biblioteki szkolnej nową książkę do
    czytania.
    Książki można przynosić do szkolnej biblioteki w godzinach jej pracy.
    Mamy nadzieję, że akcja spotka się z życzliwym przyjęciem
    i zainteresowaniem.
    Razem postarajmy się, aby nasza biblioteka szkolna stała
    się bardziej atrakcyjna i kolorowa.

    Za wszystkie dary już dziś serdecznie dziękujemy.
    Bibliotekarz szkolny

   •  Podsumowanie akcji „Podaruj książkę bibliotece”

    Od 2 października do 14 grudnia 2023r. w bibliotece szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnocinie trwała akcja: „Podaruj książkę bibliotece!”. W ramach akcji biblioteka otrzymała 419 książek od 55 darczyńców. Podarowane woluminy z literatury pięknej i popularnonaukowej, wzbogaciły księgozbiór biblioteki.

     

    Lista darczyńców:

    Uczniowie Szkoły Podstawowej:

    Lena Bernas

    Zofia Michalska

    Franciszek Miksa

    Jan Maślanka

    Letycja Galia

    Kornelia Sońta

    Tymoteusz Janiec

    Kacper Ludwiczak

    Antoni Strumiłlo

    Iga Strumiłło

    Kaja Frydrych

    Cyprian Klepacz

    Michalina Stoszek

    Kinga Maślanka

    Nikola Klimczak

    Filip Turek

    Martyna Płachta

    Milena Skrzypczyk

    Piotr Borkowski

    Hanna Domańska

    Amelia Świerczyńska

    Marianna Miksa

    Grzegorz Kocięba

    Zuzanna Olejnik

    Hanna Jaszczyk

    Pola Sady

    Zofia Glonek

    Klementyna Borucka

    Wanda Mielczarek

    Stanisław Karkocha

    Kornela Cieplucha

    Maksymilian Ropelski

    Natan Galia

    Amelia Pierzchała

    Oliwia Wira

    Kacper Popek

    Filip Klepacz

    Weronika Strumiłło

    Wojciech Sujecki

    Szymon Sujecki

    Jessica Tymińska

    Dawid Sady

    Marcel Ropelski

    Julia Kozub

    Małgorzata Jaroniek

    Kinga Macuda

    Jakub Misiak

     

    Przedszkolaki:

    Aleksander Kraska

    Adam Kołodziejczyk

     

    Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnocinie:

    pani Agnieszka Supady-Panufnik

    pani Elżbieta Dróżdż

    pani Paulina Wójcik

    pani Grażyna Banaszczak

     pani Małgorzata Kołodziejczyk

    pani Monika Błoch

     

    Spośród wszystkich darczyńców zostało wylosowanych 5 nazwisk uczniów, którzy otrzymali od biblioteki szkolnej nową książkę do czytania. Oprócz 5 wylosowanych nazwisk pani Dyrektor Henryka Lasota i bibliotekarz szkolny pani Małgorzata Kołodziejczyk wytypowały 5 osób, które podarowały do biblioteki największą ilość książek. Osoby te, także otrzymały książkę od biblioteki.

    Razem 10 uczniów otrzymało od biblioteki szkolnej 10 nowych książek. Wszyscy uczniowie (darczyńcy) z klas I-III otrzymali oceny wzorowe, a klas IV-VIII punkty dodatnie.

    Osoby, które otrzymały książki:

    - Kacper Ludwiczak

    - Hanna Domańska

    - Milena Skrzypczyk

    - Wojciech Sujecki

    - Zofia Glonek

    - Jan Maślanka

    - Kornelia Sońta

    - Kinga Maślanka

    - Hanna Jaszczyk

    - Kinga Macuda

     

    Składamy serdeczne podziękowania rodzicom, uczniom oraz nauczycielom za zaangażowanie w akcję i okazanie wielkiej życzliwości naszej bibliotece. Dzięki Wam podarowane książki będą służyły innym czytelnikom.

    • Biblioteka aktualności

    •  

     Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych

     Z tej okazji biblioteka szkolna zaprasza dzieci do udziału w konkursach:

     1. Konkurs recytatorski dla przedszkolaków
      ,,Jesień w poezji dziecięcej” 
     2. Konkurs czytelniczy dla klas I –III
      „Mistrz pięknego czytania”
     3. Konkurs na najładniejszą zakładkę do książkidla klas I-III oraz IV - VI
      „By czytać się chciało zakładkę zrób wspaniałą

     Regulamin_konkursu_recytatorskiego.doc

     Regulamin_konkursu_czytelniczego.doc

     Regulamin_konkursu_plastycznego_dla_klas_IV_-V.doc

      


     227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - program uroczystości w Nowym Sączu - Twój Sącz

     27.04.2021r.

     3 MAJA – cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nie znaczących uroczystości. Dziś żyjąc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartości, nudzą nas uroczystości, apele, rocznice, święta. Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Zatrzymajmy się na chwilę...

      

     „Radosny dzień” Józef Relidzyński

     Dniu radości, dniu wesela!
     Jak szeroki polski kraj,
     Niechaj okrzyk w niebo strzela
     Vivat! Vivat! Trzeci Maj!

     W XVIII wieku Rzeczpospolita nie była w stanie zachować własnej suwerenności i coraz częściej w jej sprawy wewnętrzne wtrącały się inne państwa, głównie: Rosja, Prusy, Austria. Dążyli oni do zachowania panującego ustroju i zachowania słabości Rzeczypospolitej.

     W takiej sytuacji w 1764 roku na polsko-litewskim tronie zasiadł młody Stanisław August Poniatowski. Był on ulubieńcem carycy Rosji Katarzyny II i został królem z jej woli, czego szlachta nigdy mu nie zapomniała. Już w tej chwili rozumiano potrzebę zmian i jeszcze w roku 1764 przeprowadzono pewne reformy – wprowadzono cło generalne na granicach kraju, likwidując lokalne opłaty oraz głosowanie zwykłą większością głosów na sejmach w sprawach skarbowych

     Dążenia reformatorskie ożywiły się po 1772 roku, kiedy w I. rozbiorze Rosja, Prusy i Austria pozbawiły Rzeczpospolitą części jej terytoriów.

     W 1773 roku utworzono Radę Nieustającą i Komisję Edukacji Narodowej. Jednak największym osiągnięciem ruchu reform był Sejm Wielki, który rozpoczął obrady w 1788 roku i w 1791 uchwalił pierwszą konstytucję
     w Europie – Konstytucję 3 Maja.

     Konstytucja 3 Maja  stała się najważniejszym dokumentem w państwie zawierającym  prawa i obowiązki obywateli, mówiła o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie, określała jego ustrój. Stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności.

     Jest rok 1791. W końcu następują upragnione zmiany. Wśród nauczycieli panuje radość, że w końcu ich marzenie się ziści, że nareszcie wiejskie dzieci także będą mogły się uczyć, przed nimi otworzą się możliwości na spełnienie marzeń. Że gdy dorosną będą w stanie pomóc swoim rodzicom.

     Faktycznie tak się stało. Kilka tygodni później do rąk dzieci trafiły podręczniki jako dowód na to, że obiecana wolność staje się rzeczywistością.

     To najcenniejszy dar, jaki można człowiekowi dać.

     Konstytucja 3 Maja była bardzo potrzebna. Przeszła do historii jako druga na świecie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku.. Dzięki niej można było wzmocnić państwo i stworzyć prawne podstawy
     do przekształcenia państwa w silne i nowoczesne.

     Była dowodem, że Polska weszła na drogę postępu i reform,  że Polacy sami znaleźli siły do wydobycia kraju z upadku.

     Konstytucję 3 Maja nazywamy świętem wolności i radości!

     „Czy to można zrozumiećJanina Majewska

      Czy to można zrozumieć,
     czy w to można uwierzyć,
     że kiedyś dzieciom broniono
     polskich pacierzy?
     Że się po polsku czytać uczono
     po kryjomu
     i że tylko w domu
     i bardzo ostrożnie
     o historii polskiej mówić było można?

     Jakże jesteśmy szczęśliwe
     dziś my – polskie dzieci,
     w wolnym urodzone kraju!
     Jakże jasno dziś nam Biały Orzeł świeci
     w dniu Trzeciego Maja!
     Dziś w wolnej Polsce naród cały
     święci ten dzień radosny,
     dzień wolności i chwały,
     święto wiosny!

     https://youtu.be/_EjUJZPd2tk

      

     PASOWANIE  NA  CZYTELNIKÓW

     W dniach 15-16 marca 2021 roku odbyło się Pasowanie na czytelników biblioteki szkolnej uczniów klasy Ia i Ib szkoły podstawowej. Dzieci zapoznały się z zasadami korzystania z biblioteki i wypożyczania książek zgodnymi z obecnie panującymi zaleceniami na czas pandemii.  Wypożyczając pierwszą książkę przećwiczyły procedury pojedynczego wejścia, dezynfekcji, zachowania dystansu. Poznały życzenia książki i obiecały stosować się do nich. Następnie w obecności swoich pań wychowawczyń Barbary Papiewskiej i Małgorzaty Błoch oraz bibliotekarki Anny Matuszkiewicz złożyły przyrzeczenie książce,że będą ją kochać, szanować i dbać o nią. Otrzymały Dyplomy pasowania
     na czytelnika oraz pamiątkowe książeczki. 

      

     Uwaga!

     Informuję, że w dniu 3 listopada 2020 roku rozpoczęła sie komputeryzacja biblioteki szkolnej. Zbiory biblioteczne będą wpisywane do systemu Librus e-biblio. Będzie to mrówcza praca, do wpisania jest ponad 18 tysięcy książek, ponad 8 tysięcy ubytków, ponad 4 tysiące podręczników. Nie sądziłam, że będę prekursorem w tym zakresie w naszej bibliotece, ale cieszę się,że mam taką możliwość.smiley Anna Matuszkiewicz

      

     30.10.2020r.

     Dziś miało miejsce podsumowanie konkursów bibliotecznych.
     Na konkurs "By czytać sie chciało zakładkę stwórz wspaniałą" wpłynęły 24 prace, z klasy II - 17 prac, z klasy III- 7 prac. 
     Zakładki były bardzo ładne, pięknie wykonane, trudno było wybrać najlepszą. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody w postaci książek. W drugim konkursie wpłynęła jedna praca( z kl. VIa) i ona także została nagrodzona.
     Gratuluję  smiley

     21.10.2020r.

     Kochani!
     Przypominam o konkursach bibliotecznych. Proszę o składanie prac. Termin został przedłużony do poniedziałku
     26 października.
     Proszę też rodziców, żeby zachęcili swoje dzieci do wzięcia udziału w konkursach.
     Liczę, że jak zwykle wszyscy staniecie na wysokości zadania smiley A. M.

      

     7.10.2020r.
     Kochani Uczniowie!

     Pażdziernik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych.
     Z tej okazji biblioteka szkolna organizuje dwa konkursy:

     dla klas II-III "By czytać się chciało zakładkę stwórz wspaniałą" . To konkurs na oryginalną, ciekawą zakładkę do książki wykonaną samodzielnie dowolną techniką plastyczną. Gotowa pracę należy dostarczyć do biblioteki do dnia 22 października.
     Do zakładki dołączyć karteczkę i umieścić na niej swoje nazwisko, imię, klasę.
     Oczywiście będa nagrody! smiley

     - dla kla IV-VIII  "Co czytali moi rodzice i dziadkowie gdy mieli 12 lat". Przeprowadzenie wywiadów z rodzicami i dziadkami
     o ich ulubionych książkach.Jeżeli dziadkowie mieszkają z wami to osobiście możecie porozmawiać, a jeśli nie, to jest to okazja
     do kontaktu telefonicznego.  Pozwoli to na utworzenie Wykazu ulubionych książek rodziców i dziadków. Może to będzie inspiracją dla Was do przeczytania tych książek, a jednocześnie porównacie swoje zainteresowania czytelnicze z zainteresowaniami Waszych rodziców i dziadków, gdy byli w porównywalnym wieku. Wykaz zostanie umieszczony na tablicy przed biblioteką, oraz na stronie internetowej.
     Karteczki o treści: ulubiona książka moich rodziców - tytuł, autor
                                         ulubiona książka moich dziadków - tytuł, autor
                                         i swoje nazwisko, imię klasa.

     należy dostarczyć do biblioteki do dnia 22 października. Z otrzymanych prac wylosowane zostanie 5 nazwisk do nagród.smiley
     Serdecznie zapraszam do udziału w tych konkursach.

      

      

     GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
     Poniedziałek:   8.00 -  15.10        

       Wtorek:             8.00 -  15.10         

     Środa:               8.00 – 14.20       

     Czwartek:         8.00 – 13.10     

     Piątek:            7.50 – 12.00     

      

     ROK SZKOLNY 2020/2021

      

     Serdecznie witam w nowym roku szkolnymsmiley
     Zdaję sobie sprawę, że co prawda spotykamy się w szkole, ale nie jest tak jak dawnej. Czas pandemii wymusza na nas ograniczenia i musimy dostosować się do zaleceń GIS , aby dbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. 
     Biblioteka szkolna także musiała zaktualizować zasady funkcjonowania zgodnie z zasadami GIS.
     Poniżej przedstawiam zaktualizowany Regulamin biblioteki szkolnej obowiązujący od 1 września 2020 r.
     Proszę o zapoznanie się z nim i dostosowanie do zawartych treści.

                   REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ               
     w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnocinie
     NA CZAS EPIDEMII COVID-19

     aktualizacja: 1 września 2020 r.


      I. ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

     1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi  
     na tablicy przed wejściem do biblioteki  oraz na stronie internetowej szkoły.

     2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien mieć założoną maseczkę .

     3.  Czytelnik po wejściu do biblioteki, a także przed wyjściem z biblioteki dezynfekuje  dłonie przygotowanym płynem.

     4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

     5. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 2 osób.


     II. ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

     1. Użytkownikom wyłącza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie
     z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.

     2. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 3 książki, a gdy przygotowuje się do konkursów może to być większa ilość.

     3. Książki podaje tylko nauczyciel bibliotekarz.                      

     4. Można wcześniej złożyć zamówienie na książki w formie pisemnej podając tytuł, autora oraz swoje imię, nazwisko,klasę  i jeżeli są w zbiorach bibliotekarz je przygotuje.

     5. W celu zamówienia książki należy się skontaktować z nauczycielem bibliotekarzem osobiście
     w godzinach pracy biblioteki.

     6. Wymagana jest 2-dniowa kwarantanna w wypożyczeniach tego samego tytułu lektury
     w równorzędnych klasach.


     III. ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

     1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka,
     które znajduje się w bibliotece.

     2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko, klasę  i numer inwentarzowy oddawanej książki.

     3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie  i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

     IV. WYPOŻYCZENIA  PODRĘCZNIKÓW

     1. Podręczniki  i ćwiczenia z chwilą otrzymania z wydawnictw,
      po 2-dniowej kwarantannie, po opracowaniu, zostaną przekazane uczniom.
     2. Wypożyczenia podręczników będą dokonywane osobno
      dla poszczególnych klas po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcami.
     3. Podręczniki i ćwiczenia będą wydawane w obecności wychowawcy
      po uprzednim sprawdzeniu ilościowym i pokwitowaniu.
     4. Każdy uczeń podaje wychowawcy numer inwentarzowy podręcznika celem jego ewidencji w Wykazie podręczników udostępnianych na rok szkolny 2020/2021.
     5. Każdy uczeń zaraz po wypożyczeniu podręcznika zobowiązany jest
      do  jego podpisania i pilnowania, żeby nie korzystali z niego inni uczniowie.

     V. ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

     1. Bibliotekarz  ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

     2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.

     3. Pracownik biblioteki powinien zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny
     dla książek i przechowywać je w tym miejscu co najmniej 2 dni od dokonania zwrotu.

                                                                       

      

     "Książka i możliwość czytania - to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji".

                                                                     Maria Dąbrowska

     04.06.2020r.

     WAŻNE!          

     W związku z pandemią koronawirusa zostały opracowane nowe zasady wypożyczania i zwrotu książek oraz podręczników.Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
      

     Komunikat         
     do uczniów/rodziców w/s zwrotu podręczników szkolnych zgodnie
     z Procedurami bhp obowiązującymi w bibliotekach szkolnych na czas pandemii zaleconymi przez Bibliotekę Narodową , Ministerstwo Zdrowia, Główną Inspekcję Sanitarną.

     1. Zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem  notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
       
     2. Sposób przekazania podręczników szkolnych:
     • podręczniki zapakowane w reklamówkę  należy opisać
      na zewnątrz
      : imię, nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub email. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez wychowawcę;
     • książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) zostają przez bibliotekarza oznaczone datą zwrotu. Następnie są odkładane do pudła, na półkę regału
      lub inne wyznaczone miejsce.

      W reklamówce z podręcznikami powinna się znaleźć odpowiednia
      ich ilość w zależności od klasy. Poszczególne klasy oddają:

     Kl. I – 3 szt w reklamówce

     Kl. II – 3 szt w reklamówce

     Kl. IIIa  - 3 szt w reklamówce

     Kl. IIIb - 4 szt w reklamówce

     Kl. IV – 9 szt w reklamówce

     Kl. Va – 10 szt w reklamówce

     Kl. Vb – 10 szt w reklamówce

     Kl. VIa – 10 szt w reklamówce

     Kl. VIb – 10 szt w reklamówce

     Kl. VII – 12 szt w reklamówce

     Kl. VIII – 12 szt w reklamówce

     UWAGA!
     Będzie przyjmowany tylko  pełny KOMPLET wypożyczonych podręczników. Proszę o odpowiedzialne podejście do tematu.

     1. Po upływie kwarantanny ( minimum 4 dni)  nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji
       
     2. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto w terminie 7 dni
      (nr konta:70 8985 0004 0080 0894 5556 0001).
      Wysokość wpłaty to aktualna cena podręcznika.

       
     3. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być
      w maseczce oraz rękawiczkach

     Bibliotekarz szkolny
     Anna Matuszkiewicz

     Zgodnie z obowiązującymi zasadami w oczekiwaniu na wejście do szkoły uczniowie muszą zachować dystans –nie mogą tworzyć skupisk. Uczniowie będą wchodzili do szkoły pojedynczo wg. wyznaczonych godzin zgodnie z załączonym harmonogramem.

     Informacja
     o terminach zwrotu  podręczników i książek do biblioteki szkolnej:

                                                          

     Klasa

      

     data

     godzina

     wychowawca  

      

     Klasa I

      

      

     10 VI (środa)      

      

     Od 8.00 -13.00

      

      Beata Baranowska

      

     Klasa II

      

      

     15 VI (poniedziałek)


     od 8.00 – 10.00

      

      Monika Błoch

      

     Klasa IIIa

      

      

     15 VI (poniedziałek)

      

     Od 10.00 -14.00

      

     Zdzisława Kozub

      

     Klasa IIIb

      

      

     15 VI (poniedziałek)

      

      10.00 – 14.00

      

     Barbara Papiewska

      

     Klasa IV

      

      

     10 VI (środa)

      

     8.00 – 10.00

      

     Danuta Skalska

      

     Klasa Va

      

      

     9 VI (wtorek)

      

     9.00 – 11.00

      

     Elżbieta Przybył

      

     Klasa  Vb

      

      

     10 VI (środa)

      

     9.00 – 11.00

      

     Michał Janiec

      

     Klasa VIa

      

      

     9 VI (wtorek)

      

     11.00 -  13.00

      

     Dorota Socha

      

     Klasa VIb

      

      

     10 VI (środa)

      

     11.00 – 13.00.

      

     Izabela Stefanek

      

     Klasa VII

      

      

     10 VI (środa)

      

     8.00 – 10.00

      

     Tomasz Nowak

      

     Klasa VIII

      

      

     W dni egzaminu
     16-18 VI

      

     Od 8.00

      

     Agnieszka Supady-Panufnik

      

      

      

     25.05.2020r.

     Drodzy Uczniowie i Rodzice/Opiekunowie

     Czas pandemii zmienił nasze relacje, zasady pracy. Musimy być ostrożni, bardziej uważni, żeby nie dopuścić do zarażenia siebie i swoich bliskich.
     Poniżej przedstawiam opracowane przez siebie w oparciu o zalecenia BN,MZ, GIS Procedury obowiązujące biblioteki szkolne
     w czasie pandemii.
     Proszę obserwować zakładkę Biblioteka na stronie internetowej szkoły. Będę tu aktualizować informacje co do terminów zwrotu podręczników. Myślę, że odbiór będzie odbywać się klasami, w określone dni, może i z podziałem na godziny.
     Uważajcie i dbajcie o siebie.
     Anna Matuszkiewicz


     PROCEDURY BHP OBOWIĄZUJĄCE 
     W BIBLIOTECE SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO-
     PRZEDSZKOLNEGO |
     W CZARNOCINIE NA CZAS TRWANIA PANDEMII
     COVID-19
     Na czas trwajacej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej, MEN, MZ, GIS do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystajace z biblioteki szkolnej. 
      
     PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19
      
     Postanowienia ogólne:

     1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w maseczce i rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
     2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
     3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
     4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, myszki, klawiatura, wyłączniki światła, oparcia krzeseł.
     5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
     6. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych i komputerów.
     7. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.
     8. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej zamieszczając porady i propozycje dla uczniów, nauczycieli i rodziców na stronie szkoły w zakładce Biblioteka.
     9. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt. 
       

     REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA 
     W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
      
     Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych 
     w bibliotekach:

     • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
     • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
       
     1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
     2. Ograniczony zostaje dostęp do księgozbioru i czasopism.
     3. Po przyjęciu książek od  użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
     4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w bibliotece, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
     5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
     6. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, zaleca się czytelnikowi przygotować na kartce konkretne tytuły książek, które chce wypożyczyć. 
      Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
     7. Przynoszone przez czytelników książki należy odkładać na specjalnie do tego przygotowany stół przy wejściu do biblioteki, z którego bibliotekarz  sam będzie odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
     8. Zwracane książki można umieszczać w tym  samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
     9. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
     10. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

              

     ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

     1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
     2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnich dwóch tygodniach nauki. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, na którą godzinę ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
     3. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez stronę internetową szkoły w zakładce zdalnego nauczania poszczególnych klas, lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
     4. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email  w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń: (zsgczarnocin@poczta.onet.pl w tytule podać: pytanie do biblioteki)
     5. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
     6. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na podane konto w terminie 7 dni (nr konta:70 8985 0004 0080 0894 5556 0001). 
      Wysokość wpłaty to aktualna cena podręcznika.
     7. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
     8. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
     9. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
     10. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, aby umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki.
     11. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
     12. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
     • podręczniki zapakowane w reklamówkę  należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub email. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez wychowawcę;
     • książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) zostają przez bibliotekarza oznaczone datą zwrotu. Następnie są odkładane do pudła, na półkę regału lub inne wyznaczone miejsce.
       

     Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

     Autor: Anna Matuszkiewicz
         

     13.05.2020r.

     Nauka on-line. Oto strony i serwisy, które mogą być pomocne w zorganizowaniu edukacji w domu:

     Baza wiedzy fundacji Adamed SmartUp – wideo i nie tylko – popularyzatorzy nauki prezentują rozmaite tematy z dziedziny biologii, chemii i fizyki (ok.112 filmów). https://adamedsmartup.pl/

     edukator.pl– największy zbiór aplikacji, narzędzi, symulatorów, modeli, lektur, atlasów biologicznych, filmów, prezentacji z matematyki, chemii, historii, geografii, fizyki, biologii, języka polskiego.

     Eduelo – nowoczesne narzędzie edukacyjne. http://www.eduelo.pl

     E-podreczniki – podręczniki dla szkół podstawowych, średnich i zawodowych,e-materiały do kształcenia ogólnego, e-materiały dla przedmiotów zawodowych.https://epodreczniki.pl

     Crazy Nauka – największy polski popularnonaukowy blog, gdzie znaleźć można wiele artykułów na różne naukowe tematy. http://www.crazynauka.pl

     Grarantanna – strona opracowana przez Ministerstwo Cyfryzacji, sesje gier fabularnych online, zagadki logiczne, webinary, streamingi, quizy, turnieje i konkursy związane z grami oraz kreatywnym wykorzystaniem internetu. www.grarantanna.pl

     Uniwersytet Dzieci – kanał na YouTube Fundacji Uniwersytet Dzieci zawiera filmy z zakresu edukacji przyrodniczej, społecznej, technologicznej ale jest tu te sporo materiałów o emocjach i radzeniu sobie z nimi oraz takich, które pomogą dzieciom zyskać większą samoświadomość. https://www.youtube.com/playlist?list=PLMt0MxutTk3TO-if2GPRbu5U13-YOQ83s

     Pisupisu – serwis zawierający gry edukacyjne dla dzieci; podzielony na różne szczeble edukacji przedszkolnej i szkolnej, zachęcające do nauki poprzez zabawę. Dla najmłodszych przygotowano: naukę pisania na klawiaturze, słowne zabawy, naukę literek oraz trening umysłu.http://pisupisu.pl

     Sieciaki – edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 9-11 lat w ramach projektu prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci w internecie; filmy, gry, piosenki oraz materiały edukacyjne. https://sieciaki.pl

     Zamiast kserówki– blog redagowany jest przez osoby grupy SuperbelfrzyMini, uczy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bank pomysłów ciekawych lekcji, zabaw dydaktycznych. http://www.zamiastkserowki.edu.pl/?fbclid=IwAR0Xxo_j27SVzvkXRDiyWAiNx-FWxyLzSCFTIKGjjePmCHI5oEObJ2aAKac

     Zdobywcy wiedzy – 10 000 interakcji: ćwiczenia, zadania, gry i quizy edukacyjne z języka polskiego, matematyki, przyrody, języka angielskiego.https://zdobywcywiedzy.pl

     Czytanie książek – to idealne rozwiązanie na czas pandemii koronawirusa: wielkie dzieła i interesujące teksty na wyciągnięcie ręki, bez wychodzenia z domu.

      

     TESTY, MATERIAŁY POWTÓRKOWE

     • dlaucznia.info – testy, zadania przygotowujące na egzamin, egzamin ósmoklasisty z 2019 r. online, przykładowe egzaminy on-line z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, informacje o egzaminie
     • Zestawy zadań powtórkowych – zawierają wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych – Centralna Komisja Egzaminacyjna
     • Testy do egzaminów ósmoklasisty – do pobrania w pdf testy wraz z odpowiedziami z języka polskiego, matematyki, języków nowożytnych – Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
     • Tak, zdam – Interaktywna platforma edukacyjna stworzona przez Wydawnictwo Operon specjalnie dla wszystkich uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty – testy i odpowiedzi z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, matematyki, materiały do powtórek
     • Materiały ćwiczeniowe do egzaminu ósmoklasisty – arkusze próbne egzaminu 2020 r., materiały ćwiczeniowe do egzaminu, testy  i odpowiedzi z języka polskiego, matematyki, języków nowożytnych. Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
     • Materiały ćwiczeniowe dla uczniów i nauczycieli – egzamin ósmoklasisty 2019 r. – język polski, matematyka, języki nowożytne. Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu
     • Egzamin ósmoklasisty – testy ósmoklasisty online – testy z przykładowymi pytaniami z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego. Serwis www.egzamin-osmoklasisty.pl

      

     SIEDEM “powodów”, dla których warto czytać książki:

     1.Powiększa się nasz zasób słownictwa.
     2.Polepszamy swoją pamięć.
     3.Pogłębiamy własną wiedzę.
     4.Redukujemy stres.
     5.Rozwijamy wrażliwość.
     6.Pobudzamy swoją wyobraźnię.
     7.Poprawia się nasze skupienie i koncentracja.

     12.05.2020r.

     Komunikat!

     Kochani jeżeli ktoś chciałby poczytać zaległe bądź aktualne lektury zapraszam do wchodzenia na stronę internetową wolnelektury. Znajdziecie tam wszystkie obowiązujące lektury, można je czytać lub posłuchać audiobuków.
     Życzę miłych chwil z lekturami.

     WOLNY DOSTĘP, BIBLIOTEKI CYFROWE

     WolneLektury.pl

     Znana i lubiana, całkowicie darmowa biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Wszystko dostępne jest za pomocą wygodnej, darmowej aplikacji (smartfony Android i iPhone). Projekt fundacji Nowoczesna Polska.

     Lektury.gov.pl

     Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

     ChmuraCzytania.pl

     Chmura Czytania zawiera ciekawe książki polskich i zagranicznych autorów, m.in. Conrada, Kafki czy Czechowa. Nie wymaga logowania.

     Masz tę moc – ebook o koronawirusie

     Wydawnictwo Olesiejuk wydało świetnego, darmowego ebooka na temat koronawirusa dla młodszych uczniów. Jak wyjaśnić, czym jest wirus, dlaczego ich życie stało się tak dziwne i jak zapobiegać się jego rozprzestrzenianiu? Dostępny jest tutaj.

     Polona.pl

     Największa w Polsce biblioteka cyfrowa. Zawiera stare książki oraz inne zdigitalizowane zbiory. Większość z nich należy do domeny publicznej, więc są darmowe.

      

      Drodzy Rodzice!

     Od dwóch miesiecy znaleźliśmy się w ciężkiej sytuacji. Szczególnie trudna jest ona dla najmłodszych,którzy nie rozumieją dlaczego nagle ich świat się zmienił? My dorośli mamy za zadanie uspokoić i pomóc im w nowej rzeczywistości. Zamieszczam linki do artykułów, które mogą Panstwa zainteresować i podsunąć kilka rozwiązań:

     https://www.mamapotrafi.pl/jak-wychowac-optymiste/

     https://dziennikbaltycki.pl/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-koronawirusie-strach-zwiazany-z-epidemia-wymaga-od-rodzicow-szczegolnego-zaopiekowania-sie-swoimi/ar/c14-14855033

     Książki z zakresu psychologii  i wychowania dziecka dostępne 
     w bibliotece szkolnej:

     ⦁    Faber A., Mazlish E.: Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być.
     ⦁    Faber A., Mazlish  E.: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.
     ⦁    Faber A., Mazlish E.: Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci.
     ⦁    Gregorczuk A.M., Kołtyś B.: Szkolne wyzwania. Jak mądrze wspierać dziecko w dorastaniu.
     ⦁    Gromnicki D.: Jak zbudować poczucie własnej wartości?
     ⦁    Jankowska M., Wolfigiel B. : Automotywacja. Odkryj w sobie siłę działania!
     ⦁    Juul J.: Agresja- nowe tabu?
     ⦁    Juul J.: Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie ?
     ⦁    Papis W.E.:  Wzrastam w mądrości.
     ⦁    Zubrzycka E.: Jak pomyślę, tak zrobię.
     ⦁    Zubrzycka E.: Po co się złościć?
     ⦁    Zubrzycka E. : Słup soli.