• Faza IV – zachowania ryzykowne

     Drogie Uczestniczki,

     przed nami ostatnia prosta! Chociaż trzeba przyznać - niełatwa. Zachowania ryzykowne, czyli picie alkoholu, palenie papierosów, czy zażywanie substancji odurzających… to tzw. temat tabu. O tym się nie rozmawia z rodzicami,
     a już na pewno nie z nauczycielami. Ale… ale to nie jest żadna ekscytująca tajemnica czy podniecający sekret. To jest poważne ryzyko dla Waszego zdrowia. Nie tylko dziś, czy jutro, to jest ryzyko dla Waszej przyszłości w zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Dlatego Dziewczyny, podejmijcie wyzwania ostatniej fazy projektu! Zaangażujcie się i pokażcie, na co Was stać! A na co? Na zdrowie
     i szczęście Was i Waszych najbliższych

     Faza IV – zachowania ryzykowne

     Szanowni Państwo,

     projekt ZDROWA JA zbliża się do finału, przed Państwa córkami ostatnia prosta,
     jest to bieg długodystansowy, którego efekty mamy nadzieję zostaną z dziewczętami
     na całe życie, dlatego i w tej fazie będziemy prosili Państwa o wsparcie swoich dzieci.
     W najbliższych miesiącach działania w projekcie skoncentrują się na kwestiach dotyczących przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym tj. piciu alkoholu, paleniu papierosów czy zażywaniu narkotyków. Będziemy wdzięczni za motywację dziewcząt do realizacji „wyzwań”, które stawia przed nimi projekt oraz o zrozumienie. Przed nami faza dotycząca trudnych zagadnień, dlatego w tym okresie bardzo ważna
     jest empatia i wsparcie rodziców

     a. Faza II – kompetencje społeczne
      

     Szanowni Państwo,
     w najbliższych miesiącach działania w projekcie ZDROWA JA, w którym udział biorą Państwa córki skoncentrują się na podnoszeniu swoich kompetencji społecznych. Mamy nadzieję, że dziewczęta w tym okresie będą pracować nad tworzeniem prawidłowych relacji ze swoim otoczeniem, np. właściwą komunikacją, umiejętnością planowania, wzmacnianiem poczucia własnej wartości, radzeniem sobie w sytuacjach stresowych, właściwym wyrażaniem emocji. Państwa zaangażowanie i wsparcie córek jest bardzo ważne, dlatego zachęcamy do czynnego udziału w przygotowywanych przez nie „wyzwaniach dla rodziny”. Pragniemy przypomnieć, że najaktywniejsze z dziewcząt mogą liczyć na ciekawe nagrody.

      

     b. Faza III – zdrowe odżywianie

     SzanowniPaństwo,
     czas szybko płynie i za chwilę mija połowa realizowanego w szkole Waszych córek projektu ZDROWA JA. W kolejnej jego fazie skoncentrujemy się na kwestiach związanych ze zdrowym odżywianiem. Zbilansowana dieta oraz regularne spożywanie posiłków to podstawa dobrego samopoczucia oraz inwestycja w zdrowie
     w przyszłości. Z tego powodu zachęcamy Państwa do wsparcia dziewcząt
     w aktywnym uczestnictwie w programie. Zdrowa dieta najlepiej smakuje w dobrym towarzystwie, dlatego zachęcamy, aby serwować ją całej Państwa rodzinie, a posiłki spożywać wspólnie. Będzie to nie tylko nieoceniona pomoc córkom w realizacji projektu, ale również inwestycja w zdrowie najbliższych.

     a. Faza II – kompetencje społeczne

     Drogie Koleżanki,
     przed nami kolejna faza projektu ZDROWA JA. Po aktywności fizycznej czas na… kompetencje społeczne! Tworzenie prawidłowych relacji ze swoim otoczeniem, np. właściwa komunikacja, planowanie, wzmacnianie poczucia własnej wartości, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, właściwe wyrażanie emocji. To wszystko przed nami. Bądźcie sumiennie i nie odpuszczajcie. Najaktywniejsze uczestniczki projektu mogą liczyć na nagrody, ale nie one są najważniejsze. Stawką jest Wasze zdrowie, dlatego nie rezygnujcie tylko bierzcie się za siebie. To jest czas stawienia czoła wyzwaniom!


     b. Faza III – zdrowa dieta

     Drogie Koleżanki,
     po aktywności fizycznej i kompetencjach społecznych przyszedł czas na coś ekscytującego – zdrowe żywienie! Czyż nie? Przecież gwiazdy, programy telewizyjne i internet żyją dziś wyłącznie jedzeniem. Co można, czego nie? Co jest modne, a co nie? Jak gotować w domu, a jak zostać znanym restauratorem? Coraz częściej mamy tego wszystkiego dość… bo w tym wszystkim nie chodzi o sławę, czy blask fleszy. Tu chodzi o coś znacznie ważniejszego – chodzi o zdrowie! Dlatego opaski na rękę i ruszamy – zmierzyć się ze swoimi nie zawsze dobrymi zwyczajami! Chcemy wspólnie z Wami zawalczyć o zdrową, zbilansowaną dietę. Warto? Oczywiście, że tak!”

      

                           

     W naszej szkole prowadzony jest projekt Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, w ramach realizacji zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

     W założeniu projekt ma się przyczynić do: wzrostu zainteresowania dziewcząt zdrowiem swoim oraz otoczenia; bieżącej poprawy aktywności fizycznej; ograniczenia zachowań sedentarnych (związanych z siedzącym trybem życia), tj. spędzania czasu przed komputerem lub telewizorem; poprawy zachowań żywieniowych; rezygnacji z zachowań ryzykownych tj. palenia papierosów, picia alkoholu, czy zażywania narkotyków oraz podniesienia ogólnej wiedzy dziewcząt w zakresie zdrowia

     Projekt ma charakter innowacyjny: opaski monitorujące, które otrzymają uczestniczki projektu (dziewczęta z klasy II gimnazjum), to nie tylko narzędzia promujące zdrowie, ale również modny, technologicznie zaawansowany gadżet, który sprawi, że udział w projekcie będzie dla dziewcząt dobrą zabawą.

     Wierzymy, że wzbogaci on wiedzę naszych uczniów w zakresie zdrowia oraz znacząco przyczyni się do zmiany stylu życia oraz poprawy zachowań zdrowotnych młodzieży. Zmiany te będą inwestycją w ich zdrowie dziś i w przyszłości.

     Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są:

     Dyrektor szkoły –Sławomir Dobrantz

     Nauczyciel wychowania fizycznego –Izabela Stefanek

     Pielęgniarka środowiskowa- Aneta Ciecióra

      

     PROJEKT Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

     Tytuł:

     Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu

     Cele:

     1. Przeprowadzenie interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu w tym urządzeń pomiarowych i aplikacji mobilnej w ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dziewcząt (ZDROWA JA)

      

     1. Opracowanie kryteriów skuteczności programów interwencyjno-profilaktycznych wykorzystujących techniki telemonitoringu, wzmacniających zachowania zdrowotne
      15-letnich dziewcząt.

      

     Jednostka prowadząca:

     Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, w ramach realizacji zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

     Kierownik projektu:

     Prof. nadzwycz. dr hab. n. med. Anna Fijałkowska – Z-ca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Matki i Dziecka, Kierownik Zakładu Kardiologii Instytutu Matki i Dziecka

     Czas realizacji projektu:

     Cały projekt – lipiec 2017- grudzień 2018

     Program interwencyjno-profilaktyczny w szkołach – wrzesień 2017 – grudzień 2018

     Metodologia projektu:

     W badaniu weźmie udział losowo dobrana grupa 1200 dziewcząt 15-letnich z 48 szkół z terenu 16 województw.

     Losowanie odbyło się na podstawie listy gimnazjów publicznych udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

     W szkołach zostanie wybranych około 25 dziewcząt – uczennic II klas gimnazjum, które zgodzą się na udział w badaniu i uzyskają zgodę rodziców. O prowadzeniu projektu powiadomione zostało wojewódzkie kuratorium oświaty, IMiD uzyskał też poparcie dla prowadzenia projektu u Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz zgodę Komisji Bioetycznej przy IMiD nr 32/2017.

     Instytut Matki i Dziecka zabezpiecza procedurę 3 stopniowej, czynnej zgody na udział dziewcząt w badaniu:

     1. Dyrekcja szkoły

     2. Rodzic/opiekun

     3. Dziecko

      

     Przed rozpoczęciem programu na terenie szkół zostaną o nim powiadomieni rodzice/opiekunowie dziewcząt z wylosowanych klas oraz dostarczone zostaną im formularze informacyjne i czynnej zgody na udział ich córki w badaniu. Przed rozpoczęciem badań w szkole same dziewczęta mogą również podjąć decyzję czy chcą w nich uczestniczyć.

     Etapy projektu:

     Etap I

     Przygotowanie terenu – wyłonienie „trójek projektowych” na terenie szkoły: Dyrektor szkoły, pielęgniarka szkolna, nauczyciel WF (lub inny wskazany przez Dyrektora Szkoły) oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń (IMiD – szczegóły niżej).

     Etap II

     Program profilaktyczno-interwencyjny – ZDROWA JA

     Czas trwania - od września 2017 do grudnia 2018

     Interwencja obejmuje:

     1. Monitorowanie aktywności fizycznej z wykorzystaniem noszonych urządzeń pomiarowych – 4 pomiary po 2 tygodnie;

     2. Pomiary masy, wysokości ciała, obwodu talii i ciśnienia krwi dziewcząt przez pielęgniarkę szkolną;

     3. Monitorowanie zachowań zdrowotnych dziewcząt za pomocą badań ankietowych na terenie szkoły;

     4. Wywiady pogłębione metodą grupową dotyczące samego projektu;

     5. Monitorowanie aktywności dziewcząt w aplikacji i na stronie webowej.

      

     Zostanie przeprowadzony: - obiektywny pomiar aktywności fizycznej wraz z informacją zwrotną z monitoringu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji mobilnej oraz dodatkowymi wyzwaniami wspierającymi aktywność fizyczną w środowisku szkolnym i domowym, - szkolenia nauczycieli wf i pielęgniarek szkolnych, - badania ankietowe wśród uczestniczek projektu oraz wywiady pogłębione z uczestniczkami projektu.

     Po zakończeniu projektu przewidziane są dodatkowo:

     • Nagrody rzeczowe dla trójek projektowych - po 3 osoby z każdej szkoły

     • Nagrody rzeczowe dla najaktywniejszych PIĘCIU uczestniczek projektu

       


      

     Komunikat skierowany do rodziców uczennic z klasy II gimnazjum :

     1. Zaproszenie do udziału w projekcie:
       

     Szanowni Rodzice,

     Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka, w ramach Narodowego Programu Zdrowia realizuje projekt o nazwie „Ocena skuteczności interwencyjno-profilaktycznego programu poprawy zachowań zdrowotnych 15-letnich dziewcząt
     z wykorzystaniem techniki telemonitoringu” w skrócie ZDROWA JA. Projekt jest skierowany do 15-letnich dziewcząt uczęszczających do II klas szkół gimnazjalnych. Jego głównym celem jest ocena skuteczności programów profilaktycznych skierowanych do młodych osób i nacelowanych na poprawę ich zachowań zdrowotnych. W założeniu projekt ma się przyczynić do: wzrostu zainteresowania dziewcząt zdrowiem swoim oraz otoczenia; bieżącej poprawy aktywności fizycznej; ograniczenia zachowań sedentarnych (związanych z siedzącym trybem życia),
     tj. spędzania czasu przed komputerem lub telewizorem; poprawy zachowań żywieniowych; rezygnacji z zachowań ryzykownych tj. palenia papierosów, picia alkoholu, czy zażywania narkotyków oraz podniesienia ogólnej wiedzy dziewcząt
     w zakresie zdrowia. Projekt ma charakter innowacyjny: opaski monitorujące, które otrzymają uczestniczki projektu, to nie tylko narzędzia promujące zdrowie,
     ale również modny, technologicznie zaawansowany gadżet, który sprawi, że udział
     w projekcie będzie dla dziewcząt dobrą zabawą.

     W imieniu Ministerstwa Zdrowia oraz Instytutu Matki i Dziecka mamy przyjemność zaprosić Państwa córki do udziału w projekcie. Wierzymy, że wzbogaci on ich wiedzę w zakresie zdrowia oraz znacząco przyczyni się do zmiany stylu życia oraz poprawy zachowań zdrowotnych młodzieży. W projekt aktywnie zaangażowani są nauczyciele i pielęgniarki szkolne, aby wspomóc dziewczęta w procesie uczenia się pozytywnych zachowań. Zmiany te będą inwestycją w ich zdrowie dziś i w przyszłości.

     Zespół projektu ZDROWA JA

      


      

     Komunikat skierowany do 15-letnich dziewcząt z klasy II gimnazjum:

     1. Zaproszenie do udziału w projekcie:

     Drogie Koleżanki,

     z ogromną przyjemnością i dreszczykiem emocji zapraszamy Was do udziału
     w projekcie ZDROWA JA. Jest to program, który ma na celu wsparcie dziewcząt
     w prowadzeniu zdrowego stylu życia oraz zmianie niekorzystnych zachowań związanych ze zdrowiem. Wszyscy wiemy co to znaczy właściwa dieta oraz,
     że aktywność fizyczna zapewnia zdrowie i urodę. Tylko jak to zrobić?
     Jak konsekwentnie pozbyć się z diety pojadania, czy tych zniesławionych „pustych kalorii”? Jak regularnie ćwiczyć kiedy kolejny odcinek serialu już czeka na nas w sieci? Mamy nadzieję, że odpowiedzią jest przygotowany specjalnie dla Was – 15-latek – program ZDROWA JA. Elektroniczne opaski, które będziecie nosić na ręku przypomną i podpowiedzą kiedy iść na spacer i kiedy jest czas na kolejny zbilansowany posiłek. Może to jest rozwiązanie? Nie stój z boku! Podejmij wyzwanie i zmień swój styl życia z programem ZDROWA JA.