• Regulamin

   •  

    XXV RAJD „WIOSNA W CZARNOCINIE”

     

    Organizator : Szkolne Koło PTSM przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czarnocinie

                                  Oddział Terenowy PTSM w Piotrkowie Tryb.

                                            

    Termin :        13 kwietnia 2023 r.

    Zgłoszenie :   telefoniczne  44 61 65 116 lub 501044952

        Zgłoszenia należy dokonać do 9 kwietnia (wtorek) 2024 roku. Listę imienną uczestników (skład drużyny 8 uczestników + opiekun, potwierdzone przez dyrektora szkoły) oraz wpisowe 10 zł od uczestnika należy wpłacić na miejscu.

    Uczestnicy bez aktualnej legitymacji PTSM  wpisowe płacą w wysokości 20 zł od uczestnika rajdu.

    Cele rajdu :

    • Poznanie walorów turystyczno- krajoznawczych Czarnocina i okolic.
    • Propagowanie wśród dzieci i  młodzieży  aktywnego spędzania wolnego czasu.
    • Edukacja ekologiczna i prozdrowotna dzieci i młodzieży.
    • Kultywowanie tradycji.
    • Integracja członków PTSM poprzez wspólne zabawy i konkursy.

    Świadczenia :

    1. Nagrody za udział i zwycięstwo w konkursach :
    • zawody sportowe: konkurs rzutów do kosza ( 3 osoby )
    • konkurs plastyczny ( 1 osoba),
    • ekologiczny: drużyny przywożą ze sobą wiosenne, ekologiczne nakrycia głowy, które jedna osoba prezentuje na rajdzie
    • konkurs wiedzy o gminie Czarnocin i PTSM ( 1 osoba)
    • gra terenowa (3 osoby)
    1. Poczęstunek dla uczestników.

    Przebieg rajdu :

    1. Godz. 9.00 – powitanie uczestników na sali gimnastycznej szkoły w Czarnocinie.
    2. Przejazd autokarem uczestników rajdu   pod  tablicę pamiątkową ku czci Batalionu „Zośka”(Szare Szeregi) w celu złożenia kwiatów i zapalenia zniczy.
    3. Wycieczka autokarowa po Czarnocinie i okolicy: zbiornik wodny w Czarnocinie, spacer na terenie „Rybakówki”, Źródeł Królewskich w Żerominie.
    4. Konkursy: sportowy, wiedzy, plastyczny, gra terenowa, ekologiczny (pokaz wiosennych nakryć głowy).
    5. Poczęstunek.
    6. Ok. godz. 13.30- 14.00 podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.

     

    UWAGA!!!         Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

    Za bezpieczeństwo grupy odpowiada opiekun.

    Proszę zabrać obowiązkowo obuwie miękkie na zmianę

     

     

                                     Organizatorzy