• CHARAKTERYSTYKA

         PLACÓWKI 

      

      

      

      

      

      

     1. Nazwa:                                             Zespół Szkolno-Przedszkolny
                      w Czarnocinie 

     2. Adres:                                               ul. Główna 134

                 97-318 Czarnocin

                 woj. łódzkie

     3. Dyrektor:                                           mgr Henryka Lasota

     4. Wicedyrektor:                                    mgr Zofia Adamus

     5. Kierownik świetlicy:                           mgr Gabriela Muszyńska

     6. Pedagog :                                          mgr Beata Klecoń

     7. Pielęgniarka szkolna:                         -

     8. Organ prowadzący :                          Gmina Czarnocin

     9. Obsługa finansowa :                           j.w.

     10. Przewodnicząca Rady Rodziców:     Monika Janiak -Feltynowska

      
     11.Organ nadzorujący:                          Kuratorium Oświaty w Łodzi

                                                                     ul. Sienkiewicza 16a

                                                                     Delegatura w Piotrkowie Tryb.