• Rodzinny konkurs plastyczny "wielkanocna ozdoba"

      ​​​​​​​W konkursie  wzięły udział dzieci z Przedszkola Samorządu Gminy  w Czarnocinie oraz  dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Czarnocinie   wraz z członkami rodziny.          Na Konkurs wpłynęło 70 prac.

      Komisja konkursowa w składzie:

      1. Pani Henryka Lasota – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

       w Czarnocinie

      2.Pani Agnieszka Radomska - członek stowarzyszenia Twórców Ludowych

      3. Pani Monika Janiak-Feltynowska  – przewodnicząca Rady Rodziców

      3.Pani Milena Dzięcielewska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

      dokonała oceny prac i przyznała równorzędne nagrody i równorzędne

      wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

      WYNIKI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO(nazwiska dzieci wpisane  w kolejności alfabetycznej):

      GRUPA I – PRZEDSZKOLE - dzieci 3-4-letnie

      NAGRODY

      1. Janiec Zofia- (mama - pani Patrycja Janiec)
      2. Mikołajczyk Tomasz- (mama - pani Natalia Mikołajczyk)
      3. Misiak Iga– (mama - pani Anna Misiak)

      WYRÓŻNIENIA

      1. Błoch Bartosz- (mama - pani Beata Błoch)
      2. Szaba Nikodem-praca samodzielna

      GRUPA II – PRZEDSZKOLE - dzieci 5-6-letnie  

      NAGRODY

      1. Augustyniak Hanna  (mama – pani Dorota Malinowska)
      2. Bernacka Wiktoria (mama - pani Patrycja Bernacka, siostra –
       Julia Bernacka)
      3. Cieplucha Antoni (tata – pan Piotr Cieplucha)

      WYRÓŻNIENIA

      1. Jakiel Jan (mama - pani Dominika Jakiel)
      2. Michalska Zofia (mama – pani Anna Michalska)
      3. Mikołajczyk Joanna (mama - pani Natalia Mikołajczyk)
      4. Sońta Maja (mama – pani Marta Sońta)

      GRUPA III – SZKOŁA PODSTAWOWA - klasy I-III

      NAGRODY

      1. Bernacka Julia (mama - pani Patrycja Bernacka; siostra – Julia Bernacka)
      2. Klepacz Cyprian (mama – pani Monika Klepacz)
      3. Maślanka Kinga (mama – pani Agnieszka Maślanka)
      4. Olejnik Zuzanna (mama – pani Kamila Olejnik)
      5. Robak Adam – praca samodzielna

      WYRÓŻNIENIA

      1. Cieplucha Kornelia (tata – pan Mariusz Cieplucha)
      2. Cieplucha Tomasz (mama – pani Renata Misztal)
      3. Frydrych Filip (mama i tata – państwo
       Aleksandra i Szczepan Frydrychowie)
      4. Kwasińska Julia (tata – pan Michał Kwasiński)
      5. Mielczarek Wanda (mama – pani Dagmara Mielczarek)
      6. Strumiłło Iga (babcia – pani Barbara Leporowska)

      GRUPA IV – SZKOŁA PODSTAWOWA – klasy IV-VIII

      NAGRODY

      1. Chrustowska Paulina (mama- pani Aneta Chrustowska)
      2. Sady Dawid (mama – pani Joanna Sady)


      WYRÓŻNIENIA

      1. Gumola Hubert (mama – pani Iwona Gumola)
      2. Janiec Maja – praca samodzielna
      3. Nadaj Fabian (mama – pani Katarzyna Nadaj)
      4. Nadaj Karolina – praca samodzielna
      5. Turek Jan – praca samodzielna
      6. Wira Nikola – praca samodzielna
      7. Woźniak Zuzanna – praca samodzielna


                  Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za piękne  i pomysłowe prace.

                 Wielkanocne ozdoby zostaną wystawione na kiermaszu, który odbędzie się  w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dnia 26 marca 2023r.  podczas Gminnego Koszyczka Wielkanocnego. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na wsparcie dzieci z rodzin z terenu Gminy Czarnocin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (rodziny wytypowane  przez GOPS w Czarnocinie).


      Organizatorzy:

      Grażyna Banaszczak, Edyta Cieplucha, Paulina Wójcik

    • Konkursy 2022-2023

    • Gminny Konkurs Historyczny

     „W osiemdziesiątą rocznicę akcji pod Czarnocinem”

      

     1.  ORGANIZATOR

     Urząd Gminy w Czarnocinie, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czarnocinie (osoba odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie Konkursu: p. Agnieszka Supady-Panufnik, Szkoła Podstawowa w Szynczycach (osoba odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie konkursu: p. Katarzyna Miksa).

      

     1. ADRESAT KONKURSU

     Uczniowie kl. III–V i klas VI-VIII Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czarnocinie i Szkoły Podstawowej
     w Szynczycach.

      

     1. CELE KONKURSU
     1. Poznawanie i popularyzowanie życiorysów i postaw żołnierzy Szarych Szeregów.
     2. Kultywowanie patriotyzmu i utrwalanie pamięci o polskich bohaterach.
     3. Zainteresowanie uczniów historią II wojny światowej.
     4. Rozwijanie wiedzy o historii regionu.
     5. Zachęcanie uczniów samodzielnego rozwijania zainteresowań historycznych.

      

     1. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

     Komisja Konkursowa będzie oceniać wiedzę i umiejętności uczestników z zakresu znajomości:

     • W klasach III-V: treści ostatniego rozdziału książki Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec” pt. „Wielka gra” dotyczącego przebiegu akcji pod Czarnocinem;
     • W klasach VI-VIII: treści książki Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”.

      

     1. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

      

     1. Konkurs jest dwuetapowy. Etap I – szkolny  - zostanie przeprowadzony odrębnie w Szkole Podstawowej w Czarnocinie i Szkole Podstawowej w Szynczycach. W etapie II – międzyszkolnym -  weźmie udział po 5 uczniów z najlepszymi wynikami z każdej grupy wiekowej (czyli po 5 uczniów z klas III-V i po 5 uczniów z klas VI-VIII z każdej ze szkół).
     2. Dla uczniów klas młodszych (III-V) przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat akcji pod Czarnocinem na podstawie ostatniego rozdziału „Kamieni na szaniec” pt. „Wielka gra”. Praca może być wykonana dowolną techniką w formacie A3. Na odwrocie pracy powinna znaleźć się metryczka zawierająca następujące informacje:
     • imię i nazwisko autora;
     • klasę;
     • nazwę szkoły.
     1. Każdy uczestnik może wykonuje jedną pracę.
     2. Pięć najciekawszych prac z każdej szkoły zostaje zakwalifikowana do etapu międzyszkolnego.
     3. Międzyszkolna Komisja Konkursowa ocenia prace plastyczne, uwzględniając następujące kryteria:

     poprawność merytoryczną, zgodność z faktami zawartymi w rozdziale „Wielka gra”, estetykę wykonania, oryginalność i pomysłowość oraz historyczną i artystyczną spójność przekazu plastycznego.

     1. Komisja wybiera trzy najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone.
     2. Prace należy dostarczyć do dn. 27 marca 2023 r. (poniedziałek) do szkolnych koordynatorów konkursów ( Czarnocin – p. Agnieszka Supady-Panufnik, Szynczyce – p. Katarzyna Miksa).
     3. Dla uczniów klas VI-VIII w etapie I - szkolnym - przedmiotem konkursu jest rozwiązanie testu zawierającego zadania zamknięte (w których jeden spośród czterech wariantów odpowiedzi jest prawidłowy)  i zadania krótkiej odpowiedzi.
     4. Etap szkolny zostanie przeprowadzony dn. 17 marca 2023 r. (piątek).
     5. Czas na rozwiązanie testu – 45 minut.
     6. Do etapu międzyszkolnego kwalifikuje się z każdej ze szkół po 5 uczniów z najlepszymi wynikami.
     7. Etap II – międzyszkolny -  zostanie przeprowadzony dn. 27 marca 2023 r. (poniedziałek).
     8. Laureatami konkursu zostają uczniowie z trzema najlepszymi wynikami.
     9. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dn. 18 kwietnia 2023 r. (wtorek).
     10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania wszystkich prac do celów ekspozycyjnych oraz publikacji w celu popularyzacji konkursu.
     11. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, która wyłoni zwycięzców.

      

     1. TERMINARZ KONKURSU
     • Zgłoszenia uczniów do konkursu z każdej grupy wiekowej – do dn. 10 marca 2023 r. (piątek).
     • Składanie prac plastycznych przez uczestników z klas III - V – do 27 marca 2023 r. (poniedziałek).
     • Etap szkolny dla uczniów klas VI-VIII - 17 marca 2023 r. (piątek).
     • Etap międzyszkolny dla uczniów klas VI-VIII -  dn. 27 marca 2023 r. (poniedziałek).
     • Podsumowanie konkursu - wręczenie nagród i dyplomów – 18 kwietnia 2023 r. (wtorek).
     1. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość podejmowania decyzji odnośnie innych spraw nieujętych w regulaminie.
     2.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jego uczestników na potrzeby konkursu.