• Deklaracja dostępności

    • Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czarnocinie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnocinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://zsgczarnocin.edupage.org

     Daty publikacji aktualizacji

     Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021.09.24

     Status pod względem zgodności

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Niepełne dostosowanie wynika z następujących przyczyn:


     - wszystkie dokumenty z rozszerzeniem PDF są dokumentami bez możliwości edycji,

     - dokumenty na stronie są umieszczane przez różne uprawnione do tego osoby,

     - wszystkie filmy z wydarzeń szkoły, a także w postaci materiałów dla rodziców nie zawierają napisów dla osób niesłyszących,

     -  zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

     Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

     Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024.03.26

     Metoda przygotowania oświadczenia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o natychmiastowy kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 44 616 51 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
     https://www.rpo.gov.pl/

      

     Dane teleadresowe podmiotu publicznego

     Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czarnocinie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnocinie
     Adres szkoły: ul. Główna 134
                            97-318 Czarnocin
     E-mail szkoły: zsgczarnocin@poczta.onet.pl

     Strona internetowa
     https://zsgczarnocin.edupage.org
     Telefon: 44 616 51 16